آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۲

رجایی:سازمان حفاظت از محیط زیست انگار به خواب رفته است

رجایی:سازمان حفاظت از محیط زیست انگار به خواب رفته است

: متاسفانه شاهد آن هستیم که دود ناشی از آلودگی‌های صنعتی همه شهر را دربرگرفته و شهر در محاصره کارخانه‌ها و صنایعی است که آلودگی‌های بالایی دارند. مهم‌ترین منابع آلوده‌کننده همان کارخانه‌ تولید آلومینیوم، پالایشگاه و پتروشیمی هستند که مهمان ناخوانده دیگری ناشی از آلودگی ریزگردها مزید بر علت شده و تعداد سرطان‌های ریه، معده و پوست شهر اراک ناشی از آلودگی را به رکورد کتاب گینتس نزدیک کرده است.

ترفندهای بهائیت برای نفوذ در جامعه ایران

ترفندهای بهائیت برای نفوذ در جامعه ایران

مدیر گروه ادیان و فرق مؤسسه راهبردی دیده‌بان با تشریح ترفندهای بهائیت برای نفوذ در جامعه ایران، حسن معاشرت پیروان این فرقه ضاله را یکی از دستورات تشکیلات بهائیت برای جذب افراد خواند و گفت: در بسیاری از موارد تشابه زیادی بین فرقه بهائیت و منافقین وجود دارد و اگر رؤسای تشکیلات دستور دهند تروری انجام شود با کمال میل انجام می‌دهند.