پایگاه خبری و تحلیلی اخبار روزانه استان مرکزی

آگهی مجمع عمومی خانه مطبوعات استان مرکزی

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم خانه مطبوعات استان مرکزی می رساند جلسه مجمع عمومی خانه مطبوعات با دستور جلسه تصویب اساسنامه پیشنهادی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه مورخ ۱۶...

حواشی سفر رئیس جمهور؛ طعنه به برجام

سخنرانی رئیس جمهور در ورزشگاه شهدای پنج مرداد اراک درحالی انجام شد که برخی از مردم پلاکاردهایی حاوی سوالاتی راجع به برجام و تحریم ها در دست داشتند و خواستار پاسخ به این سوالات...