پایگاه خبری و تحلیلی اخبار روزانه استان مرکزی

هشدار خشکسالی در استان مرکزی

معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای مرکزی با اشاره به کاهش بارش ها در استان و وضعیت نگران کننده آن گفت: استان مرکزی با کسری ۵ میلیارد مترمکعبی منابع آب زیرزمینی در...