دسته: چند رسانه ای

دانلود ترتیل کل قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط

دانلود ترتیل کل قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط

این هم هدیه  واسه کسایی ک میخوان روزه بگیرن …. ترتیل کل قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط جزء اول ۱ http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/01.mp3 جزء دوم ۲ http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/02.mp3 جزء سوم ۳ http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/03.mp3...