برچسب: 55 متری

بازی طرح ۵۵ متری با زندگی شهروندان اراکی

بازی طرح ۵۵ متری با زندگی شهروندان اراکی

به بهانه صحبت های اخیر شهردار ؛ سوالات و ابهامات شهروندان از مدیران شهری کلانشهر اراک / آیا ۵۵ متری به گفته شما بسیاری از مشکلات را حل می کند؟ / آیا این ابهامات هم مانند سایر ابهامات در مدیریت شهر به بایگانی تاریخ سپرده می شود؟ / آیا مدیران شهری حاضرند به همراه خبرنگاران به میان شهروندان منطقه ۵۵ متری بروند؟