برچسب: شورای شهر اراک

نتیجه انتخابات شورای شهر اراک

نتیجه انتخابات شورای شهر اراک

نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر اراک اعلام شد   ۱. مرتضی سورانه ۲۲۰۷۸ ۲. کاوه فلک افلاکی ۱۹۶۸۰ ۳. علی محصولی ۱۸۱۲۵ ۴. سعید نادری نورعینی ۱۷۲۳۷ ۵. علیرضا مرادی ۱۷۰۳۸...

بازی طرح ۵۵ متری با زندگی شهروندان اراکی

بازی طرح ۵۵ متری با زندگی شهروندان اراکی

به بهانه صحبت های اخیر شهردار ؛ سوالات و ابهامات شهروندان از مدیران شهری کلانشهر اراک / آیا ۵۵ متری به گفته شما بسیاری از مشکلات را حل می کند؟ / آیا این ابهامات هم مانند سایر ابهامات در مدیریت شهر به بایگانی تاریخ سپرده می شود؟ / آیا مدیران شهری حاضرند به همراه خبرنگاران به میان شهروندان منطقه ۵۵ متری بروند؟