آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۳

رجایی: گفتمان اعتدالگرای دولت فضای آرامش و امید را در کشور ارتقا داده است

رجایی: گفتمان اعتدالگرای دولت فضای آرامش و امید را در کشور ارتقا داده است

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: حاکمیت گفتمان اعتدالگرای دولت در یکسال اخیر، فضای آرامش و امید را در کشور ارتقا داده و این دستاوردی با ارزش است.