آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۳

معاون سیاسی استانداری مرکزی: همه فرمانداران استان مرکزی تغییر می‌کنند

معاون سیاسی استانداری مرکزی: همه فرمانداران استان مرکزی تغییر می‌کنند

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده همه فرمانداران استان تغییر و مدیرانی همسو با جهت و اهداف دولت در این پست ها به کارگیری می‌شوند.

حسن بیگی: مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها تعامل همه ارکان نظام را می طلبد

حسن بیگی: مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها تعامل همه ارکان نظام را می طلبد

معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی گفت: اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها، تعامل، هماهنگی و برنامه ریزی همه ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس را می طلبد.