دسته: نظر سنجی

نظرسنجی اولویت های انتخاب اعضای شورا

با توجه به انواع ملاک هایی که کاندیداهای محترم برای اصلح دانستن خود ارائه می دهند بر آن شدیم ملاک های انتخاب را از نظر شما بازدید کنندگان محترم به بوته انتخاب بگذاریم…