دسته: طنز و کاریکاتور

زخم قلم راوی : کره ازآب یا دوغ!

زخم قلم راوی : کره ازآب یا دوغ!

به گزارش اخبار روزانه استان مرکزی ، هفته نامه راوی در ستون زخم قلم شماره اخیر خود به رسانه ای شدن نامه ای در استان مرکزی اشاره می کند که به نام برخی زنان فعال سیاسی در استان تقاضای گرفتن پست داده شده است…