دسته: جوابیه

جوابیه مسئول سرای روزنامه نگاران استان مرکزی به یک خبرگزاری

جوابیه مسئول سرای روزنامه نگاران استان مرکزی به یک خبرگزاری

اختصاصی مرکزی دیلی / در پی انتشار برخی انتقادات از عملکرد مدیریت قبلی فرهنگ و ارشاد استان مرکزی در حوزه مطبوعات و خبرنگاران مسئول سرای روزنامه نگاران استان مرکزی طی ارسال مطلبی برای مرکزی دیلی خواستار انتشار این توضیحات در مرکزی دیلی شده است که با توجه به درج مطلب قبلی متن ارسالی عینا منتشر می گردد:

تکذیبیه مصاحبه نماینده شورای اسلامی کار شرکت واگن پارس

تکذیبیه مصاحبه نماینده شورای اسلامی کار شرکت واگن پارس

با توجه به اینکه مصاحبه درج شده به نقل از ایلنا که از قول آقای علی درخشنده در این سایت درج گردیده است توسط ایشان تکذیب می گردد تکذیبیه ایشان بدون کم و کاست در ادامه درج می شود: