دسته: معرفی کاندیداهای انتخاباتی

دکتر علی اکبر کریمی – نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

دکتر علی اکبر کریمی – نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

دکترعلی اکبرکریمی: هیچ قرابت فکری با افراد و جریانات تندرو و افراطی که عنوان اصولگرایی و اصلاح طلبی را مصادره کرده اند، ندارم …

آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی – نامزد پنجمین دوره از انتخابات خبرگان رهبری

آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی – نامزد پنجمین دوره از انتخابات خبرگان رهبری

آیت الله سپاسی آشتیانی : وظیفه مجلس خبرگان رهبری تثبیت ولایت فقیه و پشتوانه ولایت فقیه است و به طور طبیعی باید انسان هایی به این مجلس راه پیدا کنند که پشتوانه نظام و ولایت فقیه باشند و عمیقا به ولایت مطلقه فقیه معتقد باشند.

اسامی ۵۳ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب

پایگاه اخبار روزانه استان مرکزی بعنوان اولین و پربازدیدترین پایگاه خبری استان مرکزی در راستای جلب مشارکت حداکثری شهروندان استان مرکزی نسبت به انتشار اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در استان مرکزی اقدام نموده است.

اسامی ۳۴ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه آشتیان، تفرش و فراهان

اسامی ۳۴ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه آشتیان، تفرش و فراهان

پایگاه اخبار روزانه استان مرکزی بعنوان اولین و پربازدیدترین پایگاه خبری استان مرکزی در راستای جلب مشارکت حداکثری شهروندان استان مرکزی نسبت به انتشار اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در استان مرکزی اقدام نموده است.

اسامی ۲۶ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه

اسامی ۲۶ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه

پایگاه اخبار روزانه استان مرکزی بعنوان اولین و پربازدیدترین پایگاه خبری استان مرکزی در راستای جلب مشارکت حداکثری شهروندان استان مرکزی نسبت به انتشار اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در استان مرکزی اقدام نموده است.

اسامی ۲۴ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شازند

اسامی ۲۴ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شازند

پایگاه اخبار روزانه استان مرکزی بعنوان اولین و پربازدیدترین پایگاه خبری استان مرکزی در راستای جلب مشارکت حداکثری شهروندان استان مرکزی نسبت به انتشار اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در استان مرکزی اقدام نموده است.

اسامی ۲۱ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان

اسامی ۲۱ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان

پایگاه اخبار روزانه استان مرکزی بعنوان اولین و پربازدیدترین پایگاه خبری استان مرکزی در راستای جلب مشارکت حداکثری شهروندان استان مرکزی نسبت به انتشار اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در استان مرکزی اقدام نموده است.