پایین بودن فرهنگ عمومی حفظ منابع طبیعی از چالش های استان مرکزی است

به گزارش مرکزی دیلی، یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر ، پیرامون چالش های موجود بر سر راه تحقق سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ابراز کرد: حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین در این بخش است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان مرکزی گفت: با عنایت به شرایط اقلیمی حاکم بر استان، بیش از نیمی از جمعیت استان مرکزی در بخش کشاورزی و دامداری و در مناطق تپه ماهوری و کوهستانی مشغول به فعالیت هستند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تامین آب را یکی از چالش های سند توسعه منابع طبیعی استان عنوان و اظهار کرد: این بخش از مردم استان مرکزی برای دسترسی به آب در این مناطق عمدتا با تکیه بر جریان های زیرسطحی در مسیر آبراه ها و با حفر قنات می توانند به آب مورد نیازشان برای ادامه فعالیت دسترسی یابند.

یوسفی افزود: تاثیر بارش و روان آب های فصلی و  پدیده های خشکسالی بر روی جریان های زیرسطحی از جمله مشکلات و چالش های این بخش برای کشاورزان و دامداران است که اهمیت عملیات آبخیزداری و کنترل روان آب ها را مشخص می نماید.

این مسئول افزایش جمعیت و تمرکز آنها در دشت های بحرانی، ناهماهنگی بین بخش های مرتبط با منابع آب در سطح دشت های استان و اقدامات ناموثر در این زمینه را از دیگر چالش های سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی عنوان کرد.

بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی از مشکلات سند توسعه منابع طبیعی استان مرکزی

یوسفی عدم وجود برنامه ریزی در بخش های مختلف براساس واحد حوزه آبریز، عدم تعیین ارتباط بین اجزاء مختلف با منابع آبی و تشدید رقابت بین بهره برداران جهت تعیین سهم آب را از علل ایجاد وضع مذکور ذکر و ابراز کرد: پایین بودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی، بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی و گسترش آب های شور به سمت منابع شیرین، وابستگی شدید استان به منابع آب های زیرزمینی و وابستگی غالب معیشت مردم استان به کشاورزی و دامداری سنتی از دیگر علل ایجاد وضع موجود در بخش دامداری و کشاورزی استان مرکزی بشمار می رود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در ادامه با اشاره به مشکلات و چالش های موجود در بخش جنگل استان، اظهار داشت: شرایط سخت اقلیمی استان نظیر بارندگی کم، نوسانات شدید حرارتی، تبخیر و تعرق بالا، خشکسالی های متعدد، عدم ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای زیست محیطی جنگل های استان و حضور مستمر دام در جنگل ها از جمله چالش های موجود در بخش جنگل های استان مرکزی می باشد.

وی ادامه داد: روند تاخیری و کند عملیات احیای اصلاحی و عملکرد نامطلوب و کمتر از حد ضرورت در احیاء و توسعه بخش جنگل و حفاظت از رویشگاه های جنگلی موجود از دیگر مشکلات در این زمینه تلقی می شود.

اجرای برنامه آمایش سرزمین در استان عاملی موثر در جهت کاهش چالش های سند توسعه منابع طبیعی

یوسفی بر اجرای برنامه آمایش سرزمین در سطح استان مرکزی تاکید و بیان کرد: اجرای این برنامه در جهت شناخت قابلیت ها و پتانسیل های هر منطقه برای توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در استان مرکزی ضروری است.

این مسئول پایین بودن فرهنگ عمومی مردم نسبت به حفظ منابع طبیعی را از دیگر علل ایجاد مشکلات برای حفظ و توسعه جنگل های استان اعلام کرد و افزود: عدم برنامه صیانت از جنگل های ایرانی – تورانی که جنگل های استان مرکزی را نیز شامل می شود، نبود ضوابط و معیارهای زیست محیطی برای اجرای طرح های جنگلداری و کمبود منابع مالی از دیگر علل ایجاد مشکلات در این بخش قلمداد می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نبود مدیریت یکپارچه در عرصه های مرتعی کشور را از جمله چالش های موجود در مراتع کشور دانست و ابراز کرد: اقتصاد معیشتی و ضعف جوامع روستایی و عشایری و اثرات منفی فعالیت های بهره برداری این جوامع بر مراتع استان، تخریب کمی و کیفی مراتع بر اثر بهره برداری های غیر اصولی از جمله مشکلات مراتع استان مرکزی بشمار می رود.

وی اظهار داشت: وجود دام مازاد بر ظرفیت مراتع، تغییر کاربری های نامتناسب مراتع، خشکسالی های پی در پی و خرد شدن مراتع از علل ایجاد مشکلات در توسعه مراتع استان مرکزی است.

ناکافی بودن اعتبارات برای انجام تعهدات بیابان زدایی

یوسفی ناکافی بودن اعتبارات برای انجام تعهدات بیابان زدایی در استان را از مشکلات موجود برای اجرای طرح های بیابان زدایی در این استان اعلام و اظهار کرد: نبود مدیریت پایدار با توجه به پیچیدگی و شکنندگی محیط زیست بیابان در استان در قالب یک برنامه جامع درازمدت،  عدم اجرا و توسعه طرح های لازم در راستای توانمندسازی جوامع محلی و بهبود وضعیت درآمدی روستائیان و بهره برداران مناطق بیابانی در جهت کاهش نیاز مردم به بهره برداری از اراضی بیابانی و وقوع خشکسالی های مستمر در سطح استان از دیگر مشکلات در این بخش تلقی می شود.

این مسئول پیرامون وضع و چالش های موجود در خاک استان گفت: خاک استان مرکزی دارای بافت متغیر لومی شنی تارسی لومی با ساختمان دانه های ضعیف تا توده ای متراکم است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی مشکل اساسی خاک این استان را تکامل کم و سنگریزه دار بودن بیان و اظهار کرد: بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت قابل تحمل خاک، غیراصولی بودن روش های شخم اراضی کشاورزی و کاشت متوالی در تمام فصول و عدم رعایت آیش و تناوب زراعی از علل ایجاد مشکلات در بخش خاک استان مرکزی است.

ضرورت آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی در منابع طبیعی

یوسفی کمبود مروجین تخصصی جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری را از جمله مشکلات توسعه سند منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اعلام و عنوان کرد: عدم وجود ایستگاه های شاهد تحقیقاتی و ترویج در عرصه های منابع طبیعی، پایین بودن سطح سواد بهره برداران روستایی و عشایری، بالا بودن هرم سنی بهره برداران روستایی و عشایری و کمبود نیروی کارشناس آموزش و ترویج در اداره کل اداره تابعه از دیگر مشکلات در این بخش بشمار می رود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ادامه داد: کمبود اعتبارات در بخش تخصصی ترویج و مشارکت های مردمی، ارتباط ضعیف و نامناسب بین تحقیق و ترویج و اجرا با بهره برداران و وضع نامناسب اقتصادی بهره برداران منابع طبیعی از علل ایجاد مشکلات در این زمینه می باشد.

ایجاد تشکل های پویا و فعال در عرصه مراتع و بیابان های استان

وی ایجاد تشکل های پویا و فعال در عرصه مراتع و بیابان های استان را عاملی برای رفع مشکلات موجود برای سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اعلام و ابراز کرد: ایجاد تناسب توان اکولوژیک مراتع با میزان بهره برداری از این مراتع، ارائه برنامه آمایش سرزمین، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در زمینه منابع طبیعی و آموزش بهره برداران برای تحقق سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: ارتقاء سطح آگاهی های زیست محیطی تصمیم گیران، اهمیت به نظرات کارشناسی و استفاده از نیروهای تخصصی و توجه به نیروهای حفاظتی از دیگر عوامل توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تلقی می شود.

یوسفی خاطرنشان ساخت: منابع طبیعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بقای بشر و سایر موجودهای زنده می باشد که حفظ و نگهداری آن و ترویج فرهنگ توجه به منابع طبیعی از وظایف تمامی افراد جامعه بشمار می رود.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.