همکاری

لطفا برای ارسال تکذیبیه ، جوابیه ، درخواست اصلاح خبر و ارسال مطالب از طریق فرم ارسال خبر ، برای ارسال اعلام آمادگی برای همکاری با مرکزی دیلی از طریق فرم درخواست همکاری  و برای ارتباط با ما و ارسال نظرات خود فقط و فقط از طریق ارسال ایمیل از طریق فرم تماس با ما اقدام فرمایید .

مرکزی دیلی از میان علاقمندان فعالیتهای خبری تحلیلی ، خبرنگاران و اصحاب رسانه ، صاحبان و نویسندگان وبلاگها و پایگاههای اینترنتی استان مرکزی جهت عضویت در تحریریه پایگاه خبری تحلیلی استان مرکزی دعوت بعمل می آورد.

اعلام آمادگی برای همکاری با مرکزی دیلی تنها از طریق تکمیل دقیق و صحیح فرم زیر امکانپذیر است و به خواست های تلفنی و یا حضوری مورد پذیرش قرار نمی گیرند…

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

نحوه و موضوعات همکاری (الزامی)

سوابق و توانمندی های شما (الزامی)