اهداف

مرکزی دیلی پایگاه خبری تحلیلی استان مرکزی، با هدف یاری به جریان اطلاع رسانی آزاد، راه اندازی شده است.

«پایگاه خبری تحلیلی مرکزی دیلی» بر آن است تا با بهره‌گیری از تمامی استعدادها و توانمندی‌های حوزه رسانه‌ای و با حرکتی امیدبخش، صادقانه و شفاف و در عین حال حرفه‌ای‌، ارتباط خبری و رسانه‌ای شایسته‌ای با آحاد جامعه برقرار نماید و با بهره‌گیری از گنجینه عظیم تجربیات انقلاب بزرگ اسلامی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، فکری، عمرانی و آموزشی الگوی درست و پویایی از “مثبت اندیشی” ارایه نماید و عرصه‌ای برای ظهور “امیدآفرین” این پتانسیل‌ها باشد.

در همین راستا اهداف و مرامنامه فعالیت‌ها در «پایگاه خبری تحلیلی مرکزی دیلی» پس از تصویب در کمیته تصمیم این پایگاه اطلاع ‌رسانی  متشکل از  اعضای تحریریه به قرار ذیل تعیین شده است:

الف) پاسداشت فرهنگ اسلامی و نشر اندیشه‌های ناب دینی که باور مخاطبان را تقویت می‌نماید، در پیشانی فعالیت‌های پایگاه قرار دارد.

ب) مراقبت از اصول انقلاب اسلامی، منافع ملی، مصالح نظام و باورهای ایمانی مردم را از وظایف خود می‌دانیم.

ج) «پایگاه خبری تحلیلی مرکزی دیلی» بازخوانی آرمان‌ها و اهداف بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و فرامین رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا… خامنه‌ای را وظیفه جدی و عملی خود می‌داند.

د) توجه ویژه به نوآوری، تحول‌گرایی و بیان واقعیت‌های جامعه جزو اولویت‌های کاری «پایگاه خبری تحلیلی مرکزی دیلی» است.

ه) گسترش دانایی، خردورزی و توانایی را عامل مهم پیشرفت و سربلندی و سعادت ایران اسلامی می‌دانیم.

و) حفظ و حراست از وحدت، انسجام و یکپارچگی ملی وظیفه ماست.

ز) تلاش برای تولید و غنی‌سازی مبانی نظر در حوزه‌های مختلف اجتماعی به منظور تاثیرگذاری و جهت دهی به سیاست گذاری‌های ملی را وظیفه خود می‌دانیم.

ح) توجه خاص‌، تقویت و تعمیم جایگاه و منزلت اجتماعی مردم‌ از وظایف ماست. «پایگاه خبری تحلیلی مرکزی دیلی» تلاش می‌کند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی و تحلیلی این حوزه برای تصمیم‌گیران و تصمیم سازان با پوشش رخدادها و مسایل خرد و کلان (اما جدی) مربوط به این حوزه‌ها و در قالب‌های متنوع پیوندهای خانواده بزرگ جامعه را مستحکم می‌سازد.

ط) «پایگاه خبری تحلیلی مرکزی دیلی» مصمم است تا با تبدیل شدن به یک رسانه فراگیر در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی به عنوان رکن رسانه‌ای تحقق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عمل نموده و نیازهای اطلاعاتی و تحلیلی جامعه را در حوزه مسایل گوناگون برطرف نماید.

ی) «پایگاه خبری تحلیلی مرکزی دیلی» با اعتقاد به مبانی ذکر شده و فضا و وضعیت کنونی کشور بر این باور است که جریان سالم اطلاع رسانی و آگاه‌سازی جامعه به عنوان یک ضرورت عینی و حتمی خودنمایی می‌کند، لذا ضمن آن که از انتشار اخبار “یاس آلود” و “سیاه نمایی” خودداری می‌نماید، تلاش خواهد کرد تا با انتشار آن بخش از اخباری که در تصمیم‌سازی و شکل‌گیری آزاد افکار عمومی نقش دارند رسالت خود را به عنوان یک پایگاه قوی و حرفه‌ای اطلاع رسانی به انجام رساند و به عنوان پیام رسانی امیدآفرین بخشی از پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی‌، تلاش معنادار خادمان ملت در سازمان‌ها مجموعه وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها را به درستی و کمال در فضای رسانه‌ای کشور ترجمه کند.